ลายดอกดาหลา (ลายดอกพิกุล) เส้นยืนสีฟ้า เส้นพุ่งสีโอโรส

290.00 ฿

ลายดอกดาหลา (ลายดอกพิกุล) เส้นยืนสีฟ้า เส้นพุ่งสีโอโรส พร้อมส่ง
หลาละ 290 บาท
ผืนนี้พร้อมส่งตามขนาดต้องการ
#ผ้าทอมือเมืองนคร ช่างทอเมืองนคร#