ลายดอกดาหลา (ลายดอกพิกุล) เส้นยืนสีเขียว เส้นพุ่งสีส้ม

290.00 ฿

ลายดอกดาหลา (ลายดอกพิกุล) เส้นยืนสีเขียว เส้นพุ่งสีส้ม พร้อมส่ง
หลาละ 290 บาท
#ผ้าทอมือเมืองนคร ช่างทอเมืองนคร#