ลายดอกดาหลา (ลายดอกพิกุล) เส้นยืนสีเขียว เส้นพุ่งสีบานเย็น

290.00 ฿

ลายดอกดาหลา (ลายดอกพิกุล) เส้นยืนสีเขียว เส้นพุ่งสีบานเย็น พร้อมส่ง
หลาละ 290 บาท
#ผ้าทอมือเมืองนคร ช่างทอเมืองนคร#